Söyle Naz Mı Bu Kaş Çatış?

Cemil SAĞYAŞAR yorumluyor.
Yusuf Nalkesen’e teşekkürler.